Ehitusjuhtimine ja järelevalve käib meil lennates ja nii juba mitmeid aastaid.

Näitan kuidas on võimalik väga kiiresti ja lihtsalt drooni abil saada ülevaadet töömaal toimuvast, kuidas saab teostada kontrolli ning kuidas dokumenteerida tehtud töid.

Alloleval fotol on näha, et drooni abil saab teostada töid siseruumides, antud objektil jäädvustan põrandaküttetorustiku paigaldustöid.

VUNDAMENT

DROONI ABIL ÜLALT OTSE ALLA VAADATES ON KÕIK SELGE

Maja ehitus algab alati vundamendist (jättes kõrvale teatud erandid).
Ennem vundamendi ehitustööde algus märgitakse hoone maha ning ehitustöölised alustavad sõltuvalt vundamendi liigist eeltöödega. Eeltööde tegemise ajal võivad sisse tulla ka inimlikud eksimused ning vead mida on lihtne kontrollida droonifotode abil. Mina teostan kontrolli selliselt, et lisan fotole joonise ning selle põhjal saan ülevaate kas teljed on paigas ning muu oluline (nagu alloleval fotol näha). 
Lisaks käivad mõõdistustöid teostamas geodeedid kes kontrollivad lisaks ennem ja peale tööde teostamist vundamendi asukoha üle ning esitavad teostusjoonise.

Alloleval fotol töömaal paigaldati vaiad ning peale tööde teostamist maa peal kontrollisin üle nii vaiade asukohad kui ka kogused, lisasin fotole samuti konstruktiivse projekti ning sain ülevaate toimuvast. Hilisemalt teostas ka geodeet täpse teostusjoonise. Nii palju saan kohe lisada, et tänu droonifotole tegime mõned täiendused mis oleksid jäänud tavaolukorras nägemata ja tegemata.Alloleval töömaal veel armeerimistööd käivad, aga ülevaate saab tööde kulgemisest juba siin. Antud objektil oli oluline, et kõik kommunikatsioonid satuksid õigetesse kohtadesse (tegemist oli vägagi paksu plaatvundamendiga ning oleks mõeldamatu, et mõni kommunikatsioon satuks valesse asukohta) ning ka siin sai tehtud lihtsaid parandusi tänu sellele, et tegin foto ning lisasin fotole eriosade joonise ning vaatasin kas kõik paistab õige peale mida sai teha täiendavaid mõõtmisi maa peal.

KOMMUNIKATSIOONID

ÜHE NUPULIIGUTUSE ABIL ON KÕIK NÄHA

Kes ehitusega vähegi kokku puutunud on teab väga hästi kui palju aega kulub ning kui palju tuleb vaeva näha, et saaks kõik põhjalikult ja arusaadavalt jäädvustatud (väga tihti on olukord kus on foto, aga kus see foto tehtud on ei tea keegi), seda eriti kaetud tööde osas. Fotol on näha ühe hoone põrandakütte torustik ja ülejäänud kommunikatsioonide paiknemine ning seda vaid ühe vaate abil. Igaks juhuks saab teha lähivõtteid, et oleks hilisemalt võimalus veel täpsemalt vaadata kus miskit asub kui põrand juba betoneeritud. Praktikas olen teinud ühe foto, peale seda teeme vajalikud korrektuurid ning siis vaatame uuesti üle, kui kõik klapib on kaetud tööde alustamine lubatud.Nagu varasemalt kirjeldasin, siis teostan sama tööd ka siis kui on tegemist siseruumis kaetud töödega.


Droonifoto annab nii hea ülevaate ja vaid ühe nupule vajutusega.

KATUSETÖÖD

KAHTLEMATULT PARIM VIIS TÖÖDE JÄLGIMISEKS ON DROONIFOTO

Meie poolt ehitatavatel objektidel juba teatakse, et miski ei jää märkamata ega tähelepanuta, kui varasemalt arvas iga katuseehitaja (vaevalt, et sellele küll mõelda osati), et keegi temast kõrgemalt olukorda üle vaatamas käija ei saa, siis nüüd see enam nii ei ole. Droonifoto abil toome ka kõige kõrgemad ja keerulisemad sõlmed kõikidele nähtavale, abiks on see ehitajale, konstruktorile, arhitektile ning annab hea üle vaate ka töö tellijale. Parim antud lahenduse puhul on see, et kogu töömaa saame korraga ühele fotole ning fotole saame tõsta ka ehitusjoonise (kui kõik kattub 1:1 on järelikult konstruktiivselt kõik paigas).
Alloleval fotol on tegemist ajaloolise hoonega kus olemasoleva katusekonstruktsiooni rihiti ja kohendati nii palju kui võimalik, et oleks võimalik paigalda peale uus katuskate.

Kui katusetööd on peaaegu lõppenud saab vaadata kogu töömaa üle, kas siis detailselt või kogu tervikuna.Ehituslike sõlmede ja lahenduste kooskõlastamine ja arutamine käib tihitipeale fotode ja eskiiside põhjal. Selleks, et anda põhjalik ülevaade tehtust tuleb edastada teistele osapooltele õige nurga alt tehtud foto või siis joonistada eskiis. Alloleval fotol on näha see mis tehtud ning arutamist vajasid edasised tegevused, et saaks parim võimalik lahendus.

Kokkuvõtvalt

lihtsustab droonifoto ehitusprotsessi märkimisväärselt
 • droonifotode abil on lihtne kontrollida ja avastada “vigasid”, saab kokku hoida kõikide aega.
 • droonifotode abil on väga lihtne dokumenteerida tehtavaid töid objektil.
 • teostusjoonised on vajalikud, aga droonifoto annab väga hea ülevaate tegelikust olukorrast.
 • suurtel maa-aladel on väga hea jälgida näiteks trasside ehitustöid.
 • see nimekiri tuleks üsna pikk veel miks antud lahendust igapäevaselt kasutan
  • Kõik meie droonilennud on kindlustatud IIZI kindlustusmaakleri poolt
  • olen sooritanud kaugpiloodi eksami ja oman pädevust A1/A3 kuni 05.07.2026 .a.
  • kõik meie droonifotolennud on kooskõlastatud Transpordiametis (alad kus on loa kohustus)

Droonifotod on meie teenuse lahutamatu osa ning kliendi jaoks see lisakulusid kaasa ei too

Kui tekkis huvi, siis palun kirjuta mulle